Bamble kikelige fellesråd

Barn

 ETTER SKOLETID

Tirsdag kl.12:30-19:00

For deg som går i 5. - 7. klasse.

På Etter Skoletid er det leksehjelp, mange gøye leker og aktiviteter, mulighet til å spille i band,

samlingstund med andakt og noe enkelt å spise og drikke (frukt, boller, saft m.m.) 

Kontaktpersonhøsten 2018: 

Geri Bjørknes Grande 982 20 357
   

Datoplan våren 2018

Dag Dato Måned Klokkeslett Sted hovedaktivitet  
Tirsdag 23 januar 12:30 - 15:00 Menighetssenteret    
Tirsdag 13 februar 12:30 - 15:00 Menighetssenteret    
Tirsdag 06 mars 12:30 - 15:00 Menighetssenteret  

 

Tirsdag 24 april 12:30 - 15:00 Menighetssenteret    
Tirsdag 22 mai 12:30 - 15:00 Menighetssenteret