Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Velkommen som medarbeider. I Froland menighet har vi mange tjenestegrupper tilknyttet gudstjenesten og annet menighetsarbeid.
Vi har følgende tjenestegrupper tilknyttet gudstjenesten:

froland kirke.jpg        - klokkertjeneste på dugnad Les mer
- kirkeverter
Les mer
- forsangertjeneste Les mer
- barneaktivitet i kirkestua Les mer

- gudstjenesteutvalg Les mer 
- musiker Les mer

En viktig tjeneste er at vi på hver gudstjeneste ber for menigheten i Santa Ana Les mer

Vi har følgende tjenestegrupper tilknyttet annet menighetsarbeid:

  - ungdomsutvalg Les mer
- diakoniutvalg Les mer
- besøkstjeneste Les mer
- sorggruppe Les mer
- praktisk tjeneste Les mer

Hvis noen har lyst til å være med i noen av disse tjenestene, kan de ringe Froland menighetskontor, 37 23 55 20.