Bamble kikelige fellesråd

Gudstjeneste

Velkommen i vårt fellesskap.
Froland menighet har følgende målformulering: Froland menighet, - din menighet, vårt fellesskap.
Kristent fellesskap handler om å samles til gudstjenester, møter, smågrupper og andre samlinger om Guds Ord. Det er ønskelig at alle medlemmer i Den norske kirke finner sin plass i et kristent fellesskap. 

 - Mange finner styrke i å samles til kristne møter lokalt eller på søndagsmøtene på Menighetssenteret.
 - Storsamlingen er gudstjenestene i kirken på søndag. Der hører alle døpte hjemme for å hente nye krefter til resten av uka.

kirkerommet.jpg