Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Livsnær gruppe på dagtid.

LIVSNÆR GRUPPE.

Vi ønsker å starte en ny livsnær gruppe på dagtid. Den blir i kirkestua siste onsdag i måneden

kl. 11.00. med oppstart onsdag29. august Dette er et sted hvor vi kan snakke sammen om vårt liv, gleder og utfordringer, vår tro og vår tvil. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende gruppe hvor vi kan vokse i vår kunnskap om oss selv, hverandre og Gud.

En trygg og god plass håper vi å skape ved at vi alle er med på å bidra, slik at både tro og tvil og hverdagens ulike utfordringer og gleder kan deles.

Vi leser kommende søndags bibeltekst og deler våre tanker rundt den. Hva den sier om Gud/Jesus/Den Hellige Ånd og hva sier den om meg og mitt forhold til Gud

Taushetsplikt er en selvfølge!

Vil du vil vite mer om livsnær gruppe så ta kontakt med Else Marie Treldal tlf. 48994436

Ta med niste