Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Bli med på Tårnagenthelg

Invitasjon til alle 3-klassingene i Froland

NB! Før du begynner å lese er det viktig å vite at dette brevet er topp hemmelig og kun må leses av deg som går i 3. klasse og dine foresatte.

Vi trenger akkurat DEG som agenttil å være med å løse oppdrag og mysterier i Froland kirke!

Derfor ønsker vi deg velkommen til Tårnagenthelg i Froland kirke lørdag 3. og søndag 4. mars 2018.

Agentmøtet på lørdag starter kl 14.00 og varer til kl 18.00. Som agent får du utdelt agentbevis. Søndag treffes vi igjen kl 9.30 for å forberede oss til Tårnagent-gudstjenesten kl 11.00.  Klarer agentene å løse alle mysteriene er det utlovet en dusør!  Foresatte, søsken, faddere og venner er også invitert til gudstjenesten.

Det er agenter i mange kirker over hele landet, og vi håper DU har lyst til å være med.

Påmelding innen 27. februar til menighetspedagog Geir Bjørknes Grande    på epost: geir.b.grande@agderkirken.no eller mobil 98220357.

Du får mer informasjon når du har meldt deg på.

Hilsen – i all hemmelighet – oss i Froland menighet.