Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Diakoniutvalget.
Diakoniutvalget har ansvaret for besøkstjenesten i Froland menighet. Hver høst arrangerer diakoniutvalget en temakveld. En gang i året arrangerer diakoniutvalget en tilstelning for dem som deltar i besøkstjenesten.

Diakoniutvalget består for tiden av.

Else Marie Treldal  489 94 436 (kontaktperson)

Ardis Dalsmo

Marit Skutlaberg

Grete Osmundsen

Arnfinn Landsverk