Bamble kikelige fellesråd

Frivillig tjeneste

Besøkstjenesten.
Diakoniutvalget har ansvaret for besøkstjenesten i Froland menighet. En gang i året arrangerer diakoniutvalget en tilstelning for dem som deltar i besøkstjenesten. Det er et sosialt samvære med andakt og sang og bevertning. En post på programmet er at besøkerne forteller om hvordan det går.
Dersom noen har behov for å få besøk en gang i blant, kan de melde fra til Froland menighetskontor, tlf 37 23 55 20, adresse: Osedalen, 4820 Froland, e-post: karl.otto.braathen@agderkirken.no