Bamble kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til Froland menighet

Artikkelbilde

søndagsskolemesse 21.8.16

Det er VINGÅRDSSØNDAG !

Strong Center - Open doors. Det er mitt motto for prestetjenesten i Froland.

Til søndag er det semesterstart kl. 11.00Kom, og bli inspirert 

Matteus 16, 27-30

Camp Brokke 4. - 6. augsust

Vil du oppleve flott natur, fine turer, kano, fisking og lage pizza på stormkjøkken. Da er Camp Brokke stedet for deg.

Trykk på bildet og les mere om denne kjempfine turen.

SØNDAG 3.7 KL. 1..00 I Froland kirke

Legestanden får ikke særlig god attest i Markus 5, 25-34. Da har vi mer grunn til å være takknemlige i våre dager. Men legevitenskapen bør jo heller ikke glemme hva den skylder den kristne idè-tradisjonen. Dette skal jeg ikke snakke mye om på søndag, men desto mer om hva som kan skje når et menneske holder seg nær til Jesus. Slik den anonyme dama gjorde, i Markus 5. Les teksten før du kommer i kjerka på søndag. Såpass forberedelser bør en predikant kunne forlange av sin menighet ! En liten gutt skal bæres til dåpen og vi skal feire nattverd. Kan det bli bedre ?

kONFIRMASJON

CONFIRMARE NECESSE EST

De neste tre søndagene er det konfirmasjoner i Froland ( 22. & 29.) og i Mykland (5.6.) Veldig hyggelig hvis de "faste" kirkegjengerne også møter opp. To gudstjenester; 10.30 og 12,30. Vi gleder oss til å be for alle disse flotte ungdommene og la dem oppleve at Gud bekrefter (confirmare) at Han er deres skaper og at de er Guds (elskede) skapninger.

vh Kateket og Prest